Jak korzystnie wynająć mieszkanie? Jaka umowa i jak się zabezpieczyć?

Zamiana mieszkania sposobem na rosnące długi?
17 lipca 2018
Aspekty mające wpływ na wartość nieruchomości.
8 stycznia 2019
Show all

Jak korzystnie wynająć mieszkanie? Jaka umowa i jak się zabezpieczyć?

Wynajęcie mieszkania powinno wiązać się dla wynajmującego jedynie z korzyściami. Po pierwsze, korzyści powinny płynąć z uzyskiwania dochodów, co jest głównym celem wynajmu ale także korzyści wynikające z użytkowania mieszkania, które nie stoi puste i nie generuje kosztów. Aby korzystnie wynająć mieszkanie konieczne jest znalezienie odpowiedniego najemcy, rzetelnego, płacącego  w terminie czynsz oraz podpisanie umowy najmu zawierającej strategiczne elementy, chroniące interes wynajmującego i zabezpieczające go przed ewentualnymi stratami.

Najlepsza umowa najmu mieszkania dla wynajmującego.

Dla wynajmującego najkorzystniejszą umową najmu jest umowa najmu okazjonalnego. Z punktu widzenia najemcy najkorzystniejszą umową najmu jest zwykły najem nieruchomości, do którego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów.

A może umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny daje wynajmującemu gwarancję notarialną, w której najemca wskazuje lokal, do którego przeprowadzi się w przypadku zakończenia umowy najmu. W slangu prawniczym klauzulę określa się to jako dobrowolne poddanie się egzekucji. Taka klauzula podpisana u notariusza uprości w znaczny sposób eksmisję i skróci procedurę sądową opróżnienia mieszkania w sytuacji gdyby najemca nie płacił czynszu.

UWAGA!
Warunkiem skorzystania z uproszczonej procedury eksmisji lokatora niepłacącego czynszu jest zarejestrowanie umowy najmu okazjonalnego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

Jak ochronić swój interes podpisując dobrą umowę najmu?

Umowa najmu powinna zostać skonstruowana w taki sposób aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. W umowie powinny znaleźć się zapisy wskazujące możliwe hipotetyczne trudne sytuacje i kwestie sporne mogące powstać na linii właściciel najemca.

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

W umowie najmu bezwzględnie należy dokładnie oznaczyć STRONY, wskazać miejsce zamieszkania oraz PESELE osób podpisujących. Drugim elementem, który obowiązkowo musi znaleźć się w umowie jest wskazanie okresu na jaki zostaje zawarta umowa. To czy umowa jest zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony ma konsekwencje w postaci możliwości bądź braku możliwości jej wypowiedzenia. Po trzecie, wskazać należy wysokość czynszu najmu, wysokość opłat eksploatacyjnych ze wskazaniem kto je ponosi oraz termin regulowania czynszu najmu. Kolejną kwestią jest uwzględnienie w umowie, czy najemca może oddawać mieszkanie w podnajem. Piątym ważnym elementem umowy najmu jest sprawa kaucji oraz wskazania sytuacji w jakich może ona zostać wykorzystana na pokrycie strat poczynionych przez najemcę.

Najważniejsze. Ważne jest uzyskanie danych osoby pełnoletniej, która będzie wspólnie zamieszkiwała z najemcą, które również będą zawierały numer PESEL. W przypadku nieuregulowania należności czynszowych właściciel mieszkania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego wprost, może dochodzić od pełnoletniej osoby wspólnie zamieszkującej zapłaty należności. Tak więc chłopak/dziewczyna, partner czy konkubent wspólnie zamieszkujący ponosi za zobowiązanie czynszowe solidarną odpowiedzialność z najemcą.

Leave a Reply

%d bloggers like this: