Jak wymeldować lokatora z nieruchomości? – wskazówki i procedura.

Studnia na działce – formalności i wymagania.
26 stycznia 2019
Jak odrolnić działkę rolną? Ile to kosztuje i jak wygląda procedura?
4 lutego 2019
Show all

Jak wymeldować lokatora z nieruchomości? – wskazówki i procedura.

Wymeldowanie to czynność administracyjna wykreślenia osoby z urzędowej ewidencji. Postępowanie administracyjne prowadzone w celu wymeldowania osoby z lokalu, która w nim faktycznie nie przebywa ma na celu doprowadzenie do zgodności sytuacji prawnej ze stanem faktycznym.
Osoba opuszczająca lokal powinna sama najpóźniej w dniu wyprowadzki powinna wymeldować się z mieszkania. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony właścicielowi mieszkania pozostaje wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Jakie są warunki wymeldowania osoby zameldowanej w mieszkaniu?

Warunkiem wymeldowania byłego najemcy z lokalu, który nie dopełnił swojego obowiązku i nie wymeldował się sam jest przedstawienie dowodów na to, że osoba zameldowana w lokalu nie przebywa i faktycznie dobrowolnie opuściła lokal.

Wyprowadzka osoby zameldowanej musi być połączona z zabraniem rzeczy, oddaniem kluczy.

Uwaga! Nie jest możliwe wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym, jeżeli najemca po wypowiedzeniu umowy najmu nie chce się wyprowadzić i przebywa dalej w mieszkaniu. W takiej sytuacji do usunięcia osoby może dojść tylko w trybie egzekucyjnym prowadzonym przez właściwego komornika na podstawie wyroku eksmisyjnego.

Jakie dokumenty należy złożyć do wymeldowania byłego najemcy z mieszkania?

Należy złożyć wniosek o wymeldowanie, umowę najmu wraz z wypowiedzeniem lub jej rozwiązaniem, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność mieszkania, potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej od wniosku ( opłata wynosi 10 zł).

W innych sytuacjach, kiedy najemca został eksmitowany należy złożyć inne dokumenty np. wyrok Sądu o eksmisji lub protokół komorniczy z eksmisji. Jeżeli najemca został z lokalu eksmitowany na podstawie wyroku, jest to podstawa do wydania decyzji o wymeldowaniu.

Dowodem świadczącym o faktycznym nie przebywaniu w lokalu osoby zameldowanej mogą być zeznania świadków, oględziny dokonane przez urzędników, dokumenty i inne.

Ile czasu trwa wymeldowanie po złożeniu wniosku?

Organ powinien załatwić sprawę do 1 miesiąca. Czasem organy wskazują terminy dłuższe np. 2 miesięcy. Jeśli decyzja o wymeldowaniu nie zostanie w tym czasie wydana, to organ powinien wskazać inny termin załatwienia sprawy jeśli wydanie decyzji o wymeldowaniu jest skomplikowane z uwagi na złożony stan faktyczny.

Jak wygląda procedura wymeldowania?

Po złożeniu wniosku przeprowadzane jest przez urząd postępowanie wyjaśniające mające na celu potwierdzenie czy dana osoba faktycznie nie przebywa na stałe w mieszkaniu. Postępowanie wyjaśniające polega na oględzinach, wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków lub osób wezwanych do urzędu, przesłuchanie sąsiadów.

Jaka jest podstawa prawna wymeldowania bez zgody zameldowanego po opuszczeniu lokalu?

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Konflikty a wymeldowanie byłego najemcy.

Konflikty z byłym najemcą nie maja wpływu na postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania. Decyzja administracyjna nie wpływa też na ustalenie tytułu prawnego do nieruchomości. W dowodach nie należy wskazywać okoliczności spornych bowiem dla procedury wymeldowania nie mają one znaczenie. Znaczenie ma jedynie fakt, czy osoba zameldowana w mieszkaniu przebywa uznając je za miejsce swojego stałego pobytu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: