Wycinka drzew na swojej działce. Procedura, zgłoszenie, kary.

Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Sposób na odwołanie darowizny.
14 stycznia 2019
Izolacja podłogi – jakie materiały wybrać?
14 stycznia 2019
Show all

Wycinka drzew na swojej działce. Procedura, zgłoszenie, kary.

Wycinka drzew jest za sprawą medialnych doniesień stała się ostatnio gorącym tematem. Powstaje pytanie, czy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewa na własnej działce?

Jak wygląda zgłoszenie wycinki?

W zgłoszeniu wycinki drzewa trzeba wskazać dane wnioskodawcy czyli właściciela działki, oznaczenie nieruchomości wskazując ulicę i obręb a także mapkę lub rysunek wskazującą, które drzewa są planowane do usunięcia oraz gatunek i obwód. Za złożenie wniosku o wycinkę drzew nie pobiera się opłaty.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o tytule do nieruchomości, uzasadnienie i przyczynę wycinki, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenie dla gatunków chronionych, projekt planu nasadzeń zastępczych jeżeli są one wymagane.

Jak wygląda procedura zgłoszenia wycinki drzew na działce?

Po złożeniu wniosku pracownik gminy w ciągu 21 dni przyjedzie na działkę spisać protokół, w którym określi gatunek oraz obwód drzewa planowanego do wycięcia. Obwód liczony jest na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi.

Od dnia wizyty pracownika gminy w celu oględzin drzewa i spisania protokołu gmina ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Uwaga! Organ zmieści się w terminie jeżeli ostatniego, 14 dnia nada na poczcie list polecony ze sprzeciwem. Warto zatem przed wycinką wstrzymać się jeszcze kilka dni, żeby mieć pewność, że  sprzeciw nie został przez gminę wniesiony.

Jeżeli organ sprzeciwił się wycięciu drzewa i wydał decyzję to właściciel wnioskodawca może złożyć odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Konsekwencje wycinki drzewa bez zezwolenia.

Jeżeli drzewo zostanie usunięte z działki bez zezwolenia albo przed upływem terminu do dokonania sprzeciwu przez organ, to gmina nałoży na właściciela karę pieniężną.

Kiedy nie trzeba składać zgłoszenia?

Usunięcie niektórych gatunków drzew  o określonym obwodzie nie wymagają zgłoszenia. Nie trzeba dokonywać zgłoszenia, jeżeli wycinka dotyczy:

a/topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego do 80 cm obwodu

b/kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego do 65 cm

c/pozostałych drzew do 50 cm

Jakie są kary za wycinkę drzew bez zezwolenia ze swojej działki?

Kara za wycinkę 1 cm kasztanowca zwyczajnego, klonu, topoli, wierzby,  zmierzonych na130 cm od powierzchni ziemi wynosi 12 zł lub 15 zł gdy obwód przekracza 101 cm.

Kara za wycinkę 1 cm obwodu brzozy, lipy, olchy, sosny czy świerku wynosi 25 zł lub 30 zł.

Kara za wycinkę 1 cm buku pospolitego, gruszy, jabłoni i leszczyny tureckiej wynosi  55 zł i 70 zł

Kara za wycinkę 1 cm cisu, głogu, jałowca czy jodły koreańskiej wynosi 170 zł i 210 zł.

Leave a Reply

%d bloggers like this: