Procedura podziału gruntu na kilka mniejszych działek.

Czy remont nieruchomości wymaga zgłoszenia?
26 stycznia 2019
Samowola budowlana – konsekwencje, kary, legalizacja.
26 stycznia 2019
Show all

Procedura podziału gruntu na kilka mniejszych działek.

Podział większej działki na kilka mniejszych w realiach dzisiejszego rynku nieruchomości jest często spowodowana chęcią osiągnięcia większego zysku ze sprzedaży nieruchomości niż odbyłoby się to w przypadku sprzedaży jednej większej nieruchomości. Zdarza się, że zabieg polegający na podziale nieruchomości dokonywany jest przez inwestora, który zakupił nieruchomość w celu jej podziału i dalszej odsprzedaży.

Co trzeba zrobić żeby podzielić dużą działkę na mniejsze?

Po pierwsze trzeba sporządzić plan podziału nieruchomości na kopii mapy zasadniczej a w razie jej braku na kopii mapy katastralnej. Wstępny plan podziału musi zawierać:

  1. oznaczenie nieruchomości oraz wskazanie granic nieruchomości, która ma zostać podzielona na mniejsze działki,
  2. musi zostać wskazana powierzchnia nieruchomości do podziału oraz zaznaczone kolorem czerwonym granice i powierzchnie nowych działek po podziale,
  3. wskazać należy propozycję dostępu nowych działek do drogi publicznej – można to zrobić opisowo lub kolorem czerwonym w formie graficznej. Dostęp do drogi publicznej może być zapewniony poprzez bezpośredni kontakt z drogą publiczną lub poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Drugi krok podziału nieruchomości na mniejsze działki to złożenie wniosku do organu wykonawczego gminy o wydanie opinii załączając odpowiednie dokumenty. Należy dołączyć:

  1. 3 odpisy wstępnego projektu podziału nieruchomości przygotowane na kopii mapy zasadniczej lub kopii mapy katastralnej.
  2. wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków
  3. dokument potwierdzający własność nieruchomości, która ma być podzielona

Po uzyskaniu pozytywnej opinii co do planowanego podziału dokumenty należy zgłosić się do geodety, posiadającego uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje, który sporządzi właściwy projekt podziału nieruchomości i podpisze go własnoręcznym podpisem.

Uzyskanie projektu podziału od geodety oraz skompletowanie dokumentów do wykonania właściwego podziału powoduje, że można złożyć właściwy wniosek o podział nieruchomości na mniejsze działki. Potwierdzeniem podziału jest wydanie przez właściwy organ decyzji o podziale, która po uprawomocnieniu staje się podstawą do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: