Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Sposób na odwołanie darowizny.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje konfliktowe w rodzinie, powodujące wzajemną niechęć i doprowadzające do sporów i zatargów. Często obdarowany zachowuje się źle w stosunku do darczyńcy, jest niewdzięczny. Prowadzi to czasem do konieczności odwołania darowizny.

Jak odwołać darowiznę?

Żeby odwołać darowiznę trzeba napisać pismo do obdarowanego. Pismo o odwołaniu darowizny musi być obdarowanemu dostarczone. W piśmie należy wskazać trzy rzeczy: po pierwsze, należy oświadczyć, że darowiznę się odwołuje, po drugie należy wskazać przyczyny dla których odwołuje się darowiznę czyli uzasadnić swoją decyzję, a po trzecie należy wezwać do zwrotu nieruchomości w określonym czasie.

Pismo o odwołaniu darowizny musi zawierać m.in. informacje:

a/ oświadczenie np. : „oświadczam, że odwołuję darowiznę nieruchomości darowanej aktem notarialnym w dniu 10.10.2017r.”

b/ uzasadnienie np.” przyczyną odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego polegająca na groźbach użycia przemocy i krzywdzeniu darczyńcy przemocą psychiczną”

c/ wezwanie do zwrotu np. „wzywam do zwrotu przekazanej nieruchomości w ciągu 30 dni od daty doręczenia niniejszego pisma”

Najkorzystniej będzie wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ( należy wypełnić na poczcie żółtą kartkę) ze względu na kwestie dowodowe. Gdyby doszło do konieczności wytoczenia powództwa to potwierdzenie odbioru pisma stanowić będzie dowód przyjęcia i odbioru oświadczenia o odwołaniu darowizny.

Ile jest czasu na odwołanie darowizny mieszkania?

Darczyńca ma 1 rok czasu na złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny od momentu wykazania się rażącą niewdzięcznością przez obdarowanego. Po upływie roku od dnia dowiedzenia się o przyczynie do odwołania darowizny nie będzie można żądać zwrotu nieruchomości. Dlatego ważne jest dochowanie tego terminu.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Kwadraciak.pl
Average rating:  
 0 reviews

Leave a Reply

%d bloggers like this: