Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Sposób na odwołanie darowizny.

Jak przekazać mieszkanie osobie bliskiej?
14 stycznia 2019
Wycinka drzew na swojej działce. Procedura, zgłoszenie, kary.
14 stycznia 2019
Show all

Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Sposób na odwołanie darowizny.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje konfliktowe w rodzinie, powodujące wzajemną niechęć i doprowadzające do sporów i zatargów. Często obdarowany zachowuje się źle w stosunku do darczyńcy, jest niewdzięczny. Prowadzi to czasem do konieczności odwołania darowizny.

Jak odwołać darowiznę?

Żeby odwołać darowiznę trzeba napisać pismo do obdarowanego. Pismo o odwołaniu darowizny musi być obdarowanemu dostarczone. W piśmie należy wskazać trzy rzeczy: po pierwsze, należy oświadczyć, że darowiznę się odwołuje, po drugie należy wskazać przyczyny dla których odwołuje się darowiznę czyli uzasadnić swoją decyzję, a po trzecie należy wezwać do zwrotu nieruchomości w określonym czasie.

Pismo o odwołaniu darowizny musi zawierać m.in. informacje:

a/ oświadczenie np. : „oświadczam, że odwołuję darowiznę nieruchomości darowanej aktem notarialnym w dniu 10.10.2017r.”

b/ uzasadnienie np.” przyczyną odwołania darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego polegająca na groźbach użycia przemocy i krzywdzeniu darczyńcy przemocą psychiczną”

c/ wezwanie do zwrotu np. „wzywam do zwrotu przekazanej nieruchomości w ciągu 30 dni od daty doręczenia niniejszego pisma”

Najkorzystniej będzie wysłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ( należy wypełnić na poczcie żółtą kartkę) ze względu na kwestie dowodowe. Gdyby doszło do konieczności wytoczenia powództwa to potwierdzenie odbioru pisma stanowić będzie dowód przyjęcia i odbioru oświadczenia o odwołaniu darowizny.

Ile jest czasu na odwołanie darowizny mieszkania?

Darczyńca ma 1 rok czasu na złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny od momentu wykazania się rażącą niewdzięcznością przez obdarowanego. Po upływie roku od dnia dowiedzenia się o przyczynie do odwołania darowizny nie będzie można żądać zwrotu nieruchomości. Dlatego ważne jest dochowanie tego terminu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: