Kaucja a wynajem nieruchomości z punktu lokatora.

Znajomy chce pożyczyć pieniądze? Zobacz jak się zabezpieczyć.
8 stycznia 2019
Jak przekazać mieszkanie osobie bliskiej?
14 stycznia 2019
Show all

Kaucja a wynajem nieruchomości z punktu lokatora.

Kaucja ma za zadanie chronić interes wynajmującego przed nieuczciwym najemcą mieszkania. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla właściciela mieszkania roszczeń jakie mogą powstać w związku z umową najmu. Zawarcie umowy przez właściciela może być uwarunkowane wpłaceniem przez przyszłego najemcę kaucji. Wysokość kaucji może zostać ustalona dowolnie między stronami jednakże maksymalna wysokość kaucji nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu.

Zwrot kaucji.

Kaucja powinna zostać zwrócona przez właściciela w ciągu miesiąca od dnia wyprowadzki z mieszkania po rozwiązaniu umowy najmu, która łączyła strony. Właściciel jednak może potracić sobie należności jeśli najemca pozostaje zobowiązany finansowo wobec wynajmującego.

Kiedy właściciel nie chce zwrócić kaucji.

Obowiązkiem wynajmującego jest zwrot kaucji po upływie miesiąca od wyprowadzki najemcy. Jednak są sytuacje, kiedy kaucja może nie zostać zwrócona. Potrącenie z kaucji roszczeń przez wynajmującego możliwe jest w kilku sytuacjach, po pierwsze kiedy czynsz nie został uregulowany, kiedy najemca zalega z opłatami eksploatacyjnymi lub kiedy powstały szkody spowodowane przez najemcę wymagające naprawy.

Jeśli najemcy został do zapłaty ostatni czynsz najmu, to najemca jest zobligowany do jego zapłaty. Nie może samodzielnie zdecydować o tym, że kaucja pokryje ostatni czynsz. Kaucja wpłacona przy zawarciu umowy pełni funkcję chroniącą właściciela przed roszczeniami w tym szkodami, wobec czego wynajmujący właściciel ma prawo domagać się zapłaty ostatniego czynszu. Warto do umowy wprowadzić zapis wskazujący, że najemca nie może potrącić z kaucji ostatniego czynszu oraz, że najemca nie może jednostronną decyzją ukształtować przeznaczenia kaucji.

Jak odzyskać kaucję od właściciela mieszkania?

Jeżeli upłynął już 30 dniowy termin od wyprowadzki lub inny termin ustalony w umowie, jaki miał wynajmujący na zwrot kaucji to należy w pierwszej kolejności wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wezwanie do zapłaty kaucji wskazując termin, po którego upływie żądanie zwrotu kaucji będzie dochodzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W wezwaniu do zapłaty wskazać należy:

1/ żądanie zapłaty kaucji wskazując odpowiedni termin np. 7dni,

2/ rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona kaucja,

3/ pouczenie, że w braku zapłaty skierujesz sprawę do sądu.

Jeżeli właściciel mieszkania nie zareagował na pismo możesz skierować sprawę do sądu wysyłając pozew wskazujący żądanie zapłaty oraz żądanie zwrotu poniesionych kosztów oraz uzasadnienie i załączniki. Koszt opłaty sądowej, postępowania egzekucyjnego i innych kosztów związanych z żądaniem zwrotu nienależnie przetrzymywanej kaucji poniesie wynajmujący. Wysłanie pozwu do sądu nie jest niczym trudnym ani skomplikowanym a jedynym słusznym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nierzetelny wynajmujący nie wywiązuje się ze swojego obowiązku.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: