Znajomy chce pożyczyć pieniądze? Zobacz jak się zabezpieczyć.

Kupno mieszkania na wynajem. Czy to opłacalne?
8 stycznia 2019
Kaucja a wynajem nieruchomości z punktu lokatora.
8 stycznia 2019
Show all

Znajomy chce pożyczyć pieniądze? Zobacz jak się zabezpieczyć.

Pożyczanie pieniędzy znajomym to jeden z trudniejszych tematów. Często można spotkać się z opiniami typu „dobry zwyczaj, nie pożyczaj”. Jednak pożyczanie drobnych kwot pieniędzy wśród znajomych jest czasem czymś naturalnym. Jeśli jednak w grę wchodzi pożyczanie większych kwot, warto się zabezpieczyć.

Sposoby na zabezpieczenie pożyczki.

Jednym ze sposobów udzielenia pożyczki jest podpisanie umowy pożyczki. W umowie powinny znaleźć się wszystkie obowiązki pożyczkobiorcy. Termin spłaty pożyczki, termin spłaty ewentualnych ustalonych rat i ewentualnie ustalenie odsetek w razie opóźnienia w spłacie to elementy niemalże obowiązkowe. W umowie powinien być wskazany sposób przekazania środków. Najlepiej, aby pieniądze były przekazane oficjalnie, z wykorzystaniem rachunków bankowych kredytodawcy i kredytobiorcy. Po podpisaniu umowy pożyczki powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2%, który trzeba uregulować. Dobrze przygotowana umowa, zawierająca wszystkie elementy, dowód przekazania środków na rachunek bankowy oraz uregulowanie należności podatkowej do urzędu skarbowego to wszystkie podstawowe dowody, które w razie sporu sądowego będą świadczyły o udzieleniu pożyczki przez pożyczkobiorcę gdyby okazało się, że pożyczający jest nierzetelny i nie zwraca środków.

Innym sposobem zabezpieczenia pożyczonej sumy jest podpisanie przez pożyczkodawcę weksla. Weksel własny poprawnie wystawiony będzie znacznie łatwiejszy w dochodzeniu na drodze sądowej i tańszy biorąc pod uwagę opłatę od pozwu niż tradycyjna umowa. Jeżeli jednak udzielona pożyczka zostanie spłacona przez pożyczającego weksel taki musi być zawsze zwrócony o czym pożyczkobiorca powinien pamiętać dla swojego własnego bezpieczeństwa.

Co powinien zawierać weksel? Na co uważać przedstawiając do podpisu weksel?

Weksel zgodnie z prawem wekslowym powinien dla swojej ważności zawierać kilka elementów. Powinien on wskazywać m.in. miejsce wystawienia, datę płatności weksla, w treści powinno być sformułowanie „zapłacę za ten weksel własny”. Sformułowanie „zapłacę na zlecenie” nie wystarczy, bowiem słowo weksel musi znajdować się w jego treści.
Prawidłowe napisanie weksla jest dość skomplikowane i często nawet prawnicy niepraktykujący w prawie wekslowym mają z nimi problemy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: