Rozbiórka domu – koszty, pozwolenia, formalności.

Projekt domu – jaki, gdzie szukać, czym się kierować?
25 stycznia 2019
Czy remont nieruchomości wymaga zgłoszenia?
26 stycznia 2019
Show all

Rozbiórka domu – koszty, pozwolenia, formalności.

Zakup działki ze starym domem, dziedziczenie lub po prostu konieczność wyburzenia starego domu powoduje, że powstają pytania dotyczące rozbiórki. Jak się w ogóle zabrać za rozbiórkę, czy potrzeba zezwolenia na rozbiórkę, od czego zacząć?

Czy trzeba zgłosić rozbiórkę domu? Jakie formalności przy rozbiórce?

Ogólna zasada dotycząca rozbiórki jest taka, że nie wymaga uzyskania pozwolenia rozbiórka budynku, jeżeli do jego wybudowania nie jest wymagane pozwolenie i jeśli nie jest on wpisany do rejestru zabytków. Przykład: Można usunąć dom, który posiada łączną powierzchnię do 25m kw powierzchni.

Jeżeli do wybudowania budynku potrzebne jest zgłoszenie ( wysokość do 8m i budynek usytuowany jest w nie mniejszej odległości od granicy działki co połowa jego wysokości) to do wyburzenia takiego budynku również potrzebne jest zgłoszenie rozbiórki. Zgłaszając rozbiórkę budynku, można zabrać się za wyburzenie dopiero po upływie terminu, w którym organ może zgłosić sprzeciw i w formie decyzji nie wyrazić zgody na rozbiórkę.

Gdzie zgłosić rozbiórkę?

Rozbiórkę należy zgłosić we właściwym urzędzie gminy.

Pozwolenie na rozbiórkę?

Jeżeli powierzchnia budynku ma powyżej 25 metrów kwadratowych lub jeśli wysokość budynku przekracza 8 m, lub nie przekracza 8 m wysokości ale znajduje się w odległości bliższej niż połowa wysokości od graniczy działki to wówczas na rozbiórkę tego budynku wymagane jest pozwolenie. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę wymaga spełnienia przesłanek ( czasem nawet uzgodnienia z innymi organami) oraz dołączenia do wniosku odpowiednich dokumentów.

Jaki jest orientacyjny koszt rozbiórki?

Średnia cena usunięcia starego domu mieści się w przedziale od 10 000 do 20 000 zł netto w zależności od wielkości budynku i tworzywa z jakiego jest wykonane. Na łączy koszt usunięcia budynku składa się opłata za usuwanie przez osoby dokonujące wyburzenia, oraz opłata za usunięcie pozostałości po budynku oraz opłata środowiskowa pobierana na wysypisku śmieci, gdzie pozostałości zostaną zutylizowane.

Koszt rozbiórki zależy od kilku czynników m.in. wielkości budynku przeznaczonego do usunięcia. Na cenę rozbiórki ma wpływ także rodzaj materiału z jakiego wykonany jest budynek oraz sposobu i poziomu trudności wyburzenia.

Budynek wpisany do rejestru zabytków, co robić?

Żeby usunąć budynek znajdujący się w rejestrze zabytków trzeba po pierwsze złożyć wniosek do generalnego konserwatora zabytków o usunięcie budynku z tego rejestru. Chęć usunięcia budynku wpisanego do rejestru trzeba uzasadnić. Często jako uzasadnienie wskazuje się to, że budynek jest w znaczącej części zniszczony i nie ma możliwości jego odrestaurowania. Jednakże uzyskanie decyzji o rozbiórce budynku będącego zabytkiem jest trudne. Zdarza się, że bez kontroli się nie obejdzie.

Leave a Reply

%d bloggers like this: