Studnia na działce – formalności i wymagania.

Samowola budowlana – konsekwencje, kary, legalizacja.
26 stycznia 2019
Jak wymeldować lokatora z nieruchomości? – wskazówki i procedura.
3 lutego 2019
Show all

Studnia na działce – formalności i wymagania.

Budowa studni na własnej działce stanowi często dla właściciela kosztowne przedsięwzięcie to dodatkowo warto jest uzyskać wiedzę czy przedsięwzięcie to jest zgodne z prawem. By w ogóle umiejscowić studnię na działce należy zweryfikować czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie uniemożliwia położenia studni w przydomowym ogrodzie czy ogródku.

Rodzaje studni.

Studnie kopane, nie wymagające użycia ciężkiego sprzętu do ich powstania. Najczęściej wykonywane są ręcznym sposobem a ich głębokość nie przekracza kilku metrów.
Studnie głębinowe są wykonywane metodą mechaniczna za pomocą odwiertów i ich głębokość sięga najczęściej ponad 30 m głębokości.

Kiedy budowa studni wymaga pozwolenia?

Wiercenie studni głębinowej o głębokości powyżej 30 m wymaga uzyskania pozwolenia. W celu uzyskania pozwolenia należy przedstawić operat wodnoprawny a po jego uzyskaniu, wykonaniu odwiertu należy sporządzić protokół wskazujący jaki jest poziom statycznego zwierciadła wody depresja oraz wydajność studni.

Kiedy nie potrzeba pozwolenia na budowę studni?

Jeżeli studnia ma zaspokajać przydomowe zapotrzebowanie na wodę, to nie trzeba uzyskiwać pozwolenia do wykonania odwiertu studni do 30 m i ujęciu wody do 5 m3 na dobę. Prawo budowlane zostało w istotny sposób złagodzone i nie jest już potrzebne zgłoszenie we właściwym urzędzie planowanego wykonania odwiertu od którego urzędowi przysługiwałaby możliwość wniesienia sprzeciwu i uniemożliwienia wykopania studni.

Jak prawidłowo umiejscowić studnie na działce?

Odległość studni od granicy działki musi przekraczać 5 m od granicy działki oraz 15 m od zbiornika odpływowego, oraz 7,5 m od rowu przydrożnego.

Leave a Reply

%d bloggers like this: