Jak odrolnić działkę rolną? Ile to kosztuje i jak wygląda procedura?

Jak wymeldować lokatora z nieruchomości? – wskazówki i procedura.
3 lutego 2019
Warunki i opłaty przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej.
4 lutego 2019
Show all

Jak odrolnić działkę rolną? Ile to kosztuje i jak wygląda procedura?

Odrolnienie działki rolnej to zmiana przeznaczenia terenu, która została ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana przeznaczenia gruntu prowadzi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co jest procesem długotrwałym, organ nie ma wyznaczonego terminu, w którym powinien załatwić sprawę oraz nie zawsze procedura taka kończy się sukcesem i zmianą działki rolnej na działkę budowlaną. Jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aby dokonać przeznaczenia gruntu, jako druga możliwość to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączenie działki spod produkcji rolnej. Niniejszy artykuł dotyczy sytuacji gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jak przekształcić działkę rolną w działkę budowlaną 2019?

Aby zmienić przeznaczenie gruntu należy skierować do organu wykonawczego gminy ( wójt, burmistrz miasta) wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu i złożyć w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami.

Odrolnienie gruntu klasy I-III nie wymaga jak dotychczas zgody Ministra ds. Rozwoju Wsi na zmianę statusu gruntu- uproszczenie to nastąpiło na mocy nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych oraz leśnych z 2015 r.

Jak uzasadnić przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną?

We wniosku wskazać można, że posiadane przez właściciela grunty rolne nie przynoszą przychodów ze względu na słabą klasę gruntów i mają wobec tego niską użyteczność wobec tego grunt nie będzie uprawiany.

Jakie warunki musi spełnić działka?

a/ połowa powierzchni działki musi leżeć w obszarze zwartej zabudowy( zwarta zabudowa – to położenie 5 budynków sąsiadujących ze sobą w odległości maksymalnie do 100 m ).

b/ działka rolna nie może być położona dalej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej

c/ odległość od drogi może wynosić max. 50 m

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu?

Należy dołączyć akt własności lub odpis księgo wieczystej, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z rejestru gruntów. Warto skontaktować się z właściwym Wydziałem Geodezji lub Gospodarki nieruchomościami w celu ustalenia czy urząd wymaga jeszcze innych dokumentów koniecznych do dołączenia do wniosku.

Odrolnienie działki rolnej – WNIOSEK

Odrolnienie działki rolnej jest znacznie prostsze w przypadku, gdy na obszarze położenia działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony – ubiegając się o decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony i obejmuje działkę, to w związku z procedurą zmiany, do której dochodzi bez przepisów kodeksu postępowania administracyjnego procedura może trwać bardzo długo, jest kosztowna i pracochłonna dla urzędu co w konsekwencji może doprowadzić do trudności w osiągnięciu zamierzonego celu.

A może tak zostać rolnikiem?

Na działce rolnej może budować osoba, która wg. przepisów prawnych jest rolnikiem. Może warto zainteresować się jak zostać rolnikiem.

Leave a Reply

%d bloggers like this: